เรียนภาษาที่ ออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

General English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หาประสบการณ์นอกห้องเรียนกับเพื่อนต่างชาติ สามารถต่อยอดไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

Academic English

คอร์สภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับสายวิชาชีพ หรือระดับปริญญาขึ้นไป คอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้แน่นก่อนเข้าไปสู่ในการเรียนระดับสูงขึ้น

English for Exam

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ

เหมาะกับผู้ที่กำลังวางแผนเพื่อเรียนต่อในระดับสูงขึ้น โดยจำเป็นต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการสมัครเรียน


Teaching English to Speakers of 

Other Language (TESOL ) 

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

ให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก  ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้วหรือต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ การออกแบบเนื้อหา และการวางรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจในการสอน

Business English 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

เน้นการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสำหรับใช้ในการทำงาน ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบริษัทหลายๆแห่งที่ต้องการทำการค้าในต่างประเทศ หรือสำหรับลูกจ้างเองที่ต้องการทำงานในบริษัทต่างชาติ คอร์สนี้ช่วยพัฒนาความมั่นใจและความสามารถของนักเรียน ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจ โดยสอนความรู้ทางภาษาที่จำเป็น รวมถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมของการทำงาน

โปรโมชั่นค่าเรียนภาษาเมืองต่างๆ

Sydney

Melbourne

Brisbane

Gold Coast

Perth