เรียน Diploma และ Certificate 

คอร์สเรียน (Vocational Course)

บริหารธุรกิจ 

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

สายดูแลสุขภาพ 

เทคโนโลยีและวิศวกรรม

อื่นๆ

รายละเอียดคอร์สเรียนระดับต่าง ๆ

Certificate 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

เป็นการเรียนที่ให้ให้ผู้ที่เรียนสามารถที่จะนำความรู้และความสามารถไปใช้ในการทำงาน และเป็น pathway ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ คอร์สระดับนี้เน้นการปฎิบัติ การลงมือทำจริง (practical) มากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี  แบ่งเป็น Certificate I , Certificate II , Certificate III, Certificate IV ใช้ระยะเวลาเรียน  6 เดือน - 1 ปี

Diploma

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทียบเท่ากับ ปวช ที่ไทย เป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนนำความรู้ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎีไปใช้ในการทำงานในระดับ paraprofessional และใช้เป็น pathway ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้วุฒิในระดับ Diploma สามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อทั้งในระดับ Higher education และ Vocational education and training (VET) ระยะเวลาเรียน 1 - 2 ปี

Advance Diploma

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

เทียบเท่ากับวุฒิ ปวส ที่ไทย เพื่อให้ผู้ที่เรียนนำความรู้เฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในระดับ paraprofessional และสามารถใช้เป็น pathway ในการเรียนในระดับปริญญาได้  ระยะเวลาเรียน 1 - 2 ปี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอดไลน์ @Study-Abroad

หรือกดลิงค์ 👉 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร ℹ️ เพื่อความสะดวก และให้ข้อมูลได้ถูกต้อง