โปรแกรม 

Work and Study CANADA

WORK AND STUDY IN Canada คืออะไร

Work and Study in Canada เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนภาษาอังกฤษพร้อมกับการทำงานทางด้านบริการ (เรียน 50 % + ทำงาน 50%) และนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน ในสภาวะแวดล้อมจริง ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง นักเรียนสามารถทำงานแบบเต็มเวลาโดยเฉลี่ยจะทั้งเดือนจะอยู่ ประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นตัวช่วยด้านการทำงานต่อไปในอนาคตได้

สิ่งที่จะได้รับหลังจบโครงการนี้ 

ประโยชน์ของโครงการ Work and Study 

Address: 

Vancouver : 560 Granville St, Vancouver, BC V6C 1W6

Toronto : 112 Elizabeth St, Toronto, ON M5G 1P5 

Greystone College มี 2 แคมปัส ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver และ Toronto ทางสถาบันเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ทั้งสำหรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ. รูปแบบการเรียนของ Greystone เน้นในด้านการมีส่วนร่วมและการฝึกงาน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในสาขาที่เรียน นักเรียนที่เรียนจบประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะได้รับการรับรองในระดับประเทศหรือนานาชาติ ผ่านหน่วยงานดังต่อไปนี้ American Hotel and Lodging Association, Canadian Institute of Management, TESL Canada หรือ Cambridge ESOL

Address : Suite 2001 - 88 West Pender Street, Vancouver, B.C., V6B 6N9 CANADA

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )

Toronto School of Management 

Address : 22 College St, Toronto, ON M5G 1K2  Canada 

Toronto School of Management หรือ TSoM คือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการจัดการให้กับนักศึกษาจากแคนาดา เปิดสอนเมื่อปี 2018 ที่มีหลักสูตรคุณภาพที่ผ่านการออกแบบจากการคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ ความรู้กับประสบการณ์ของผู้บริหารในวงการธุรกิจ มาเป็นสื่อการสอนที่ innovate และ career-centric ซึ่งเป็นหลักการที่จะช่วยนำพาให้นักศึกษาได้บริหารความคิดของตัวเอง และก้าวหน้าไปยังโลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจ รายชื่อหลักสูตรที่มีชื่อเสียงของสถาบันได้แก่ Business, Hospitality และ Computer & IT เป็นต้น

คำนิยามจาก Toronto School of Management กล่าวว่า: “Inspired by Industry. Driven by Student Success.” สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้เพื่อการศึกษาคือ:

การเรียนการสอนของ TSoM มุ่งเน้นการสนับสนุนนักศึกษาโดยการจัดสมดุลให้คอร์สเรียนผสมผสานกันแล้วเหมาะกับแนวทางการงานในอนาคตของนักศึกษา 3 ความคิดเห็นเด่น ๆ ที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจและเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ก็เพราะว่า:

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งก็ต้องไม่พ้นเรื่องของโอกาสในการทำงาน Co-op partners หรือ องค์กรที่เป็นพันธมิตรในด้านการศึกษาให้กับนักศึกษามี Marriott Toronto Airport, Thompson Toronto, Odyssey 3D, Appventure, The Language Gallery และอีกมากมาย ซึ่งโครงการ Co-op ของทางมหาวิทยาลัยมีระบบจัดการดูแลให้นักศึกษาได้ฝึกงานแน่นอน พร้อมกับแนะแนวเรื่องการจัดหางานให้ด้วย

ซึ่งการมีองค์กรใหญ่มาเป็นพันธมิตรนั้นเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ซึมซับความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รู้จากองค์กรเหล่านี้ อีกทั้งส่งผลให้นักศึกษาได้รับอิทธิพลพร้อมเข้าใจภาพการทำงานในหน่วยงานใหญ่ระดับนานาชาติอีกด้วย

 ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

Toronto, Canada

TSoM ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของ Canada หรือ Toronto เมืองที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์รวมแห่งความเฟื่องฟูในด้านต่าง ๆ และเป็นที่รวมตัวของชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในเมืองนี้ ร้านค้าและร้านอาหารของที่นี่จึงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของความเป็นนานาชาติ รวมทั้งอุตสาหกรรมฝั่ง technology, financial, life sciences และด้าน automotive ก็มีความ Hi-tech มาก เป็นการสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตเรียนต่อที่ดี

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )