8 เหตุผลที่นิวซีแลนด์เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก

นักเรียนนานาชาติที่เรียนในนิวซีแลนด์ ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มเวลา 14 สัปดาห์ขึ้นไปกับสถาบันภาษา Category 1 และสถาบันภาษาของรัฐทุกแห่ง นักเรียนนานาต่างชาติที่เรียนในนิวซีแลนด์ ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์