🇲🇹 Malta Resident Permit
คืออะไร ?? มีประโยชน์อย่างไร ??

Resident card คือ ใบอนุญาตให้สิทธิ การมีถื่นที่อยู่อาศัยในมอลต้า หรือใบอนุญาตพำนักในมอลต้า ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรป   / ใบอนุญาตไม่จ้างงาน / การศึกษา การวิจัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัคร & นักศึกษาฝึกงาน

ซึ่งหลักจาก ได้ offer จากสถาบัน และชำระค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไขของสถาบัน ใบอนุญาตนี้จะใช้ได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาของคุณและสามารถต่ออายุได้ทุกปี เพื่อให้มีคุณสมบัติ คุณจะต้องได้รับการตอบรับเข้าสู่สถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศมอลตาและพิสูจน์ว่าคุณมีเงินทุนที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือตัวเองในระหว่างการศึกษา

Non-EU Nationals   /  Non-Employment Permits  /  Study, Research, Trainees, Volunteers & Interns ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรป   / ใบอนุญาตไม่จ้างงาน / การศึกษา การวิจัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัคร & นักศึกษาฝึกงาน

กฎระเบียบเหล่านี้ใช้กับพลเมืองประเทศที่สามที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งนำไปสู่คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณสมบัติจะต้องได้รับการยอมรับจากศูนย์ข้อมูลการยอมรับคุณสมบัติมอลตาที่ MQF ระดับ 5 หลักสูตรอาจรวมถึงโปรแกรมเตรียมความพร้อมซึ่งนำไปสู่คุณวุฒิการศึกษาระดับสูง พลเมืองของประเทศที่สามที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายในสามเดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าภายในอาณาเขตของสหภาพยุโรป ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปคนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่เชงเก้นจะต้องมีวีซ่าที่ออกให้เพื่อการศึกษา ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองขณะอยู่ในมอลตา 

สิทธิที่ RESIDENT CARD จะได้รับ:

พลเมืองของประเทศที่สามทั้งหมดที่อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายและทำงานในประเทศสมาชิก จะได้รับสิทธิร่วมกันโดยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับคนชาติของประเทศสมาชิกเจ้าภาพ

สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไม่เพียงแต่มอบให้กับพลเมืองประเทศที่สามที่ได้รับการยอมรับให้เข้าประเทศสมาชิกตามการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่ได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงตลาดแรงงานของประเทศสมาชิกนั้นด้วย .

  • สภาพการทำงาน รวมถึงค่าจ้าง การเลิกจ้าง สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  • เสรีภาพในการสมาคม สังกัด และการเป็นสมาชิกขององค์กรที่เป็นตัวแทนของคนงาน นายจ้าง หรือองค์กรใดๆ ที่สมาชิกประกอบอาชีพเฉพาะ
  • การฝึกอบรมด้านการศึกษาและอาชีวศึกษา การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันดังกล่าวจะใช้บังคับเฉพาะกับพลเมืองประเทศที่สามที่อยู่ในการจ้างงานหรืออยู่ในการจ้างงานและได้จดทะเบียนว่างงานในมอลตาเท่านั้น
  • หลังสำเร็จการศึกษา สามารถ ขอIdentitàเพื่อขออนุมัติทางกฎหมายในมอลตาเพื่อหางาน หรือตั้งธุรกิจของตนเอง ระยะเวลาไม่เกินเก้า (9) เดือน
  • การเดินทางเข้าเชงเก้น ได้ทุกประเทศ Schengen Area
  • สามารถ ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา USA VISA จากประเทศมอลต้าได้ 

ที่มา : Identita malta

คอร์สเรียนที่สามารถยื่น Resident Card ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

แชร์บทความ

Scroll to Top