📢 ทุนการศึกษาประเทศมอลต้า !!

Table of Contents

Master of Business Administration (MBA)

LSC - Logo

LONDON SCHOOL OF COMMERCE

Awarding body University of Suffolk

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

MQF 7

หลักสูตร : 1 ปี

หน่วยกิต : 180 หน่วยกิต

วันเปิดเรียน : ทุกเดือนคู่ Feb/Apr/Jun/Aug/Oct/Dec

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุขั้นต่ำ 21 ปี
 3. ระดับภาษา B2 หรือ IELTS 6.0 ( สามารถเรียนภาษากับสถาบันก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร)

Ascencia-Logo

ASCENCIA MALTA

ปริญญาตรี

Bachelor in Business Administration (BBA)

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

MQF 6

หลักสูตร : 3 ปี

หน่วยกิต : 180 หน่วยกิต

วันเปิดเรียน : Jan / Jul / Sep

ค่าเรียน : 10,000 Euro /ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยม 6 หรือเทียบเท่า หรือจะต้องมีประกาศนียบัตร Baccalaureate หรือ RNCP ระดับ IV
 2. ผู้สมัครที่ไม่ถือประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้นหรือมีคุณสมบัติ แต่มีประสบการณ์มากกว่าสองปีในบทบาทการบริหารจัดการ การค้า หรือการตลาดอาจได้รับการยอมรับ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฝึกอบรม)

ปริญญาโท

MASTER OF ARTS

Master of Arts in Entrepreneurship

Master of Arts in Leadership and Business Development

Master of Arts in International Management and Global Business

Master of Arts in Human Resources Management

Master-Of-Arts-Ascencia

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์

MQF 7

หลักสูตร : 18 เดือน

หน่วยกิต : 90 หน่วยกิต

วันเปิดเรียน : Jan / Jul / Sep

ค่าเรียน : 15,000 Euro

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาธุรกิจ มนุษยศาสตร์ การเงินหรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น พาณิชยศาสตร์ จิตวิทยา นโยบายสังคม การตลาด ฯลฯ)
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ MQF 6 หรือเทียบเท่า
 3. ระดับภาษา B2 หรือ IELTS 6.0 ( สามารถเรียนภาษากับสถาบันก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร)
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 5. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ​

MASTER OF SCIENCE (MSC)

Master of Science in Computer Science

Master of Science in Computer Science (Data Science and Artificial Intelligence

Master of Science in Computer Science (Information Security and Cryptography)

Master of Science (MSc) in Computer Science (Blockchain and Fintech)

Master-science-ascencia

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์

MQF 7

หลักสูตร : 18 เดือน

หน่วยกิต : 90 หน่วยกิต

วันเปิดเรียน : Jan / Jul / Sep

ค่าเรียน : 12,000 Euro

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชา STEM ข้อกำหนดนี้ใช้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตร MSc, ประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
 2. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาข้างต้น ต้องมีประสบการณ์ในสาขาวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม 2-5 ปี**
 3. จำเป็นต้องมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี หรือ IELTS 7.0 (สามารถเรียนภาษากับสถาบันก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร)

แชร์บทความ

Scroll to Top