โปรแกรม Work and Study

WORK AND STUDY IN Canada คืออะไร

Work and Study in Canada เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนภาษาอังกฤษพร้อมกับการทำงานทางด้านบริการ (เรียน 50 % + ทำงาน 50%) และนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน ในสภาวะแวดล้อมจริง ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง นักเรียนสามารถทำงานแบบเต็มเวลาโดยเฉลี่ยจะทั้งเดือนจะอยู่ ประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นตัวช่วยด้านการทำงานต่อไปในอนาคตได้

สิ่งที่จะได้รับหลังจบโครงการนี้

 • ได้ วุฒิการศึกษาระดับ Diploma ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 26 - 98 สัปดาห์​

 • ได้โอกาสฝึกงาน และทำงานในสถานประกอบการจริง พร้อมค่าตอบแทน

 • ได้ประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติ

 • หากนักเรียนมีความรู้ความสามารถ อาจมีสิทธ์สมัคร วีซ่าทำงานได้ในอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ Work and Study

 • เรียนรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมการทำงานในประเทศแคนาดา เปลี่ยนการเรียนรูปแบบเดิมๆ จากตำราเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับความรู้จากประสบกาณ์จริง

 • เป็นวิธีที่ง่ายและชาญฉลาดในการหางานในแนว Customer Service และเรียนรู้เทคนิคการทำงานที่นายจ้างหรือบริษัทฯส่วนเพิ่มจุดแข็ง ของนักเรียนแต่ละบุคคล เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างมืออาชีพ

 • โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และการทำงานประสบการณ์แท้จริง

 • เพิ่มประสบการณ์ใช้เป็น Porfolio ในการทำงานได้

Address : Suite 2001 - 88 West Pender Street, Vancouver, B.C., V6B 6N9 CANADA

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )

 • ทางสถาบัน ช่วยเหลือในการหางานให้กับนักเรียน Guruntee up to 3 officaila job interviews

 • หากไม่มีผลไอเอล นักเรียนสามารถขอทำการทดสอบระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนได้ ฟรี ทางออนไลน์

 • หากนักเรียนไม่ผ่าน ระดับภาษาที่ทางสถาบันกำหนดไว้ นักเรียนสามารถลงเรียนภาษากับทางสถาบันก่อน และสามารถเข้าเรียนในโปรแกรม Co op เมื่อผ่านระดับภาษาที่ทางสถาบันกำหนดไว้

วันเปิดเรียน

27 April 2020, 25 May 2020, 6 July 2020, 4 Aug 2020, 31 Aug 2020 , 28 September 2020, 26 October 2020, 23 November 2020

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษ

ฟรีค่าสมัครเรียน $150 สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์

Address:

Vancouver : 560 Granville St, Vancouver, BC V6C 1W6

Toronto : 112 Elizabeth St, Toronto, ON M5G 1P5

Greystone College มี 2 แคมปัส ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver และ Toronto ทางสถาบันเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ทั้งสำหรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ. รูปแบบการเรียนของ Greystone เน้นในด้านการมีส่วนร่วมและการฝึกงาน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในสาขาที่เรียน นักเรียนที่เรียนจบประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะได้รับการรับรองในระดับประเทศหรือนานาชาติ ผ่านหน่วยงานดังต่อไปนี้ American Hotel and Lodging Association, Canadian Institute of Management, TESL Canada หรือ Cambridge ESOL

 • วันเปิดเรียน จะแตกต่างตามโลเคชั่น สาขาวิชาที่ลงเรียน ( สอบถามเจ้าหน้าที่ ) คลิกดูรายละเอียด

 • หากไม่มีผลไอเอล นักเรียนสามารถขอทำการทดสอบระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนได้ ฟรี ทางออนไลน์

 • หากนักเรียนไม่ผ่าน ระดับภาษาที่ทางสถาบันกำหนดไว้ นักเรียนสามารถลงเรียนภาษากับทางสถาบันก่อน และสามารถเข้าเรียนในโปรแกรม Co op เมื่อผ่านระดับภาษาที่ทางสถาบันกำหนดไว้ ค่าเรียนภาษา $199 / สัปดาห์เท่านั้น ( สมัครเรียนภายใน 31 May 2020 )

 • โปรโมชั่น Free ค่าสมัครเรียน และส่วนลดค่าเรียน 10% (ราคาในตารางเป็นราคาที่ได้ส่วนลด 10% แล้ว / สมัครเรียนภายใน 31 May 2020 )

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )

Toronto School of Management

Address : 22 College St, Toronto, ON M5G 1K2 Canada

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )


ILAC International College

1199 W. Pender, Unit 100, Vancouver, BC, V6E 2R1

หลักสูตรที่เปิดสอน Work and Study Program ( CO-OP )