หลักสูตรวิชาชีพ และการฝึกอบรม (VET)

สอนโดยสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TAFE) ของรัฐบาลออสเตรเลีย หน่วยงานการฝึกอบรมที่ได้รับการจดทะเบียน (RTO) ต่าง ๆ ของภาคเอกชน สถาบันอาชีวศึกษา และฝึกอบรมเหล่านี้มักมีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัย และเปิดสอนหลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานกว่า 500 อาชีพ หลักสูตร VET ส่วนใหญ่จะมีการฝึกงานหรือการเรียนรู้ในสถานที่ทำงานจริง 

คอร์สเรียนวิชาชีพในออสเตรเลีย

 • Business
 • Leadership
 • Project Management
 • Marketing and Social Media Marketing
 • Hospitality Management
 • Travel and Tourism Management
 • Commercial Cookery
 • Patisserie
 • Information Technology
 • Civil Construction Design
 • Light Vehicle and Automotive
 • Aged Care
 • Child Care
 • Community Service
 • Remedial
 • Design
 • Graphic Design
 • UX/UI
 • Beauty Therapy
 • Hair Dressing and Barbering
 • Carpentry and Construction

สถาบันวิชาชีพในออสเตรเลีย

greystone-logo
 • Business
 • Leadership
 • Project Management
 • Marketing and Social Media Marketing
 • Business
 • Project Management
 • Marketing and Communication
 • Digital Media Marketing
 • Leadership and Management
 • Information Technology
anibt-logo
 • Entrepreneur and Business
 • Leadership and Management
 • Hospitality Management (Commercial Cookery, Patisseries, Hotel Operation)
 • Aged Care 
apc-logo
 • Business Management
 • Accounting and Bookkeeping
 • Marketing and Communication
 • Leadership and Management
 • Project Management
 • Program Management
 • Travel, Tourism Management
 • Graphic Design
 • User Experience Design
 • Interior Design
 • TESOL
imagine-logo
 • Hospitality Management (Commercial Cookery, Patisseries)
 • Childhood Education
 • Aging Support
 • Automotive
sbta-logo
 • Business
 • Accounting
 • Leadership and Management
 • Commercial Cookery and Hospitality Management
 • Individual and Aging Support
Scroll to Top