สถาบันภาษาในออสเตรเลีย

ilsc Language Schools

ilsc

SYDNEY

 • General English
 • University Pathway
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 •  นโยบาย English Only ใน สถาบัน เข้มงวดมาก นักเรียนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของชาติตัวเองได้ในสถาบัน
 • FREE ชมรม News ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางข่าวสารในปัจจุบัน
 • FREE ชมรม Job ที่จะชวนให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการหางานในออสเตรเลีย
 • มีคอร์ส Cafe Work skills เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเป็น barista
 • มีกิจกรรมประจำปีที่สนุกสนาน อาทิ Amazing Race, Sports Day ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ih - International House

IH

SYDNEY

 • General English
 • Cambridge Exam / IELTS
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 • TESOL
 • IH เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย
 • IH เป็นส่วนหนึ่งของของโรงเรียนในกลุ่ม International House World Organisation (IHWO) ซึ่งบริหารโรงเรียนสอนภาษา และวิทยาลัยกว่า 150 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก
 • IH มีที่ตั้งอยู่ใจกลางแลนด์มาร์กของเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย

English Unlimited

SYDNEY

 • General English
 • English For Academic Purpose
 • C1 Advance Preparation
 • Junior Program
 • Certificate IV TESOL
 • หลักสูตรการสอนแบบ Every Day English และมีตำราของตนเอง
 • 11 Campus กระจายตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งสถาบัน อยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

Lexis English

Lexis English

SYDNEY

 • General English
 • English + Demi-Pair
 • IELTS Preparation
 • Cambridge English First , Advanced, Prficiency
 • English in Action (Surfing)
 • แคมปัสของสถาบัน จะอยู่ใกล้ชายทะเล ย้ายแคมปัสระหว่างเรียนได้
 • หลักสูตร Cambridge English ที่เป็นจุดเด่น
 • กิจกรรม Workshop ระหว่างเรียน เช่น English Cafe
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

ilsc Language Schools

ilsc

MELBOURNE

 • General English
 • University Pathway
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 •  นโยบาย English Only ใน สถาบัน เข้มงวดมาก นักเรียนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของชาติตัวเองได้ในสถาบัน
 • FREE ชมรม News ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางข่าวสารในปัจจุบัน
 • FREE ชมรม Job ที่จะชวนให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการหางานในออสเตรเลีย
 • มีคอร์ส Cafe Work skills เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเป็น barista
 • มีกิจกรรมประจำปีที่สนุกสนาน อาทิ Amazing Race, Sports Day ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ih - International House

IH

MELBOURNE

 • General English
 • Cambridge Exam / IELTS
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 • TESOL
 • IH เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย
 • IH เป็นส่วนหนึ่งของของโรงเรียนในกลุ่ม International House World Organisation (IHWO) ซึ่งบริหารโรงเรียนสอนภาษา และวิทยาลัยกว่า 150 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก
 • IH มีที่ตั้งอยู่ใจกลางแลนด์มาร์กของเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย

English Unlimited

MELBOURNE

 • General English
 • English For Academic Purpose
 • C1 Advance Preparation
 • Junior Program
 • Certificate IV TESOL
 • หลักสูตรการสอนแบบ Every Day English และมีตำราของตนเอง
 • 11 Campus กระจายตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งสถาบัน อยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

BROWNS

BROWNS

MELBOURNE

 • Intensive General English
 • English for Academic Purpose
 • IELTS Preparation
 • Cambridge FCE&CAE
 • Primary & High School Preparation.
 • English Plus Sports
 • Junior Camps
 • Study Tours
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเเบบพิเศษ คือ Active 8 – Accelerate คือ ผู้เรียนต้องศึกษาและฝึกฝน 4 ทักษะ และ 4 ระบบ ที่เป็นเสาหลักของภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • รับประกันผลการเรียน 100% และให้เรียนฟรีหากผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ภายใน 10 สัปดาห์
 • นโยบายเน้นการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในสถาบัน ทำให้การพัฒนาภาษาของนักเรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • หัองเรียนทันสมัย แคมปัสทันสมัย Facilities ครบครัน

Academia

Academia

MELBOURNE

 • General English
 • English for Academic Purpose
 • English for IELTS Preparation
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
 • FREE CLASS ในวันศุกร์
 • มี Vocational Class หลากหลาย นักเรียนสามารถต่อยอด จากการเรียนภาษาได้ในอนาคต
 • เป็น Pathway กับสถาบันชั้นนำมากมายในออสเตรเลีย

ilsc Language Schools

ilsc

BRISBANE

 • General English
 • University Pathway
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 •  นโยบาย English Only ใน สถาบัน เข้มงวดมาก นักเรียนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของชาติตัวเองได้ในสถาบัน
 • FREE ชมรม News ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางข่าวสารในปัจจุบัน
 • FREE ชมรม Job ที่จะชวนให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการหางานในออสเตรเลีย
 • มีคอร์ส Cafe Work skills เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเป็น barista
 • มีกิจกรรมประจำปีที่สนุกสนาน อาทิ Amazing Race, Sports Day ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ih - International House

IH

BRISBANE

 • General English
 • Cambridge Exam / IELTS
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 • TESOL
 • IH เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย
 • IH เป็นส่วนหนึ่งของของโรงเรียนในกลุ่ม International House World Organisation (IHWO) ซึ่งบริหารโรงเรียนสอนภาษา และวิทยาลัยกว่า 150 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก
 • IH มีที่ตั้งอยู่ใจกลางแลนด์มาร์กของเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย

English Unlimited

BRISBANE

 • General English
 • English For Academic Purpose
 • C1 Advance Preparation
 • Junior Program
 • Certificate IV TESOL
 • หลักสูตรการสอนแบบ Every Day English และมีตำราของตนเอง
 • 11 Campus กระจายตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งสถาบัน อยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

Lexis English

Lexis English

BRISBANE

 • General English
 • English + Demi-Pair
 • IELTS Preparation
 • Cambridge English First , Advanced, Prficiency
 • English in Action (Surfing)
 • แคมปัสของสถาบัน จะอยู่ใกล้ชายทะเล ย้ายแคมปัสระหว่างเรียนได้
 • หลักสูตร Cambridge English ที่เป็นจุดเด่น
 • กิจกรรม Workshop ระหว่างเรียน เช่น English Cafe
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

BROWNS

BROWNS

BRISBANE

 • Intensive General English
 • English for Academic Purpose
 • IELTS Preparation
 • Cambridge FCE&CAE
 • Primary & High School Preparation.
 • English Plus Sports
 • Junior Camps
 • Study Tours
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเเบบพิเศษ คือ Active 8 – Accelerate คือ ผู้เรียนต้องศึกษาและฝึกฝน 4 ทักษะ และ 4 ระบบ ที่เป็นเสาหลักของภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • รับประกันผลการเรียน 100% และให้เรียนฟรีหากผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ภายใน 10 สัปดาห์
 • นโยบายเน้นการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในสถาบัน ทำให้การพัฒนาภาษาของนักเรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • หัองเรียนทันสมัย แคมปัสทันสมัย Facilities ครบครัน

Imagine

imagine

BRISBANE

 • General English
 • IELTS Preparation
 • High School Preparation
 • Junior Program
 • Study Tour
 • แต่ละแคมปัสตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยครบครัน โดยในห้องเรียนจะใช้ electronic  smart board
 • จำนวนนักเรียนไทยไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจากยุโรป อเมริกาใต้ เกาหลี และญี่ปุ่น
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย
 • มีบริการ Job Club Program ที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการหางาน รวมไปถึงการเขียน Resume และสัมภาษณ์งาน

Academia

Academia

BRISBANE

 • General English
 • English for Academic Purpose
 • English for IELTS Preparation
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
 • FREE CLASS ในวันศุกร์
 • มี Vocational Class หลากหลาย นักเรียนสามารถต่อยอด จากการเรียนภาษาได้ในอนาคต
 • เป็น Pathway กับสถาบันชั้นนำมากมายในออสเตรเลีย

Queensland Academy

Queensland Academy of Technology

BRISBANE

 • General English
 • IELTS
 • มีห้องเรียนที่ทันสมัยและอุปกรณ์ที่ครบครัน
 • Queensland Academy of Technology มีประสบการณ์สอนที่มาก โดยเหล่าอาจารย์ผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ
 • ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 • มี Vocational Class หลากหลาย นักเรียนสามารถต่อยอด จากการเรียนภาษาได้ในอนาคต

SHAFSTON

Shafston

BRISBANE

 • General English
 • Cambridge Exam Preparation
 • IELTS Preparation
 • อาคารเรียนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมสไตล์ Gothic สร้างปี 1851
 • สโลแกน Study Work Play เน้นให้นักเรียนสนุกกับการร่วมกิจกรรทกับเพื่อนๆ
 • กิจกรรมนอกชั้นเรียนทุกวัน

English Unlimited

GOLD COAST

 • General English
 • English For Academic Purpose
 • C1 Advance Preparation
 • Junior Program
 • Certificate IV TESOL
 • หลักสูตรการสอนแบบ Every Day English และมีตำราของตนเอง
 • 11 Campus กระจายตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งสถาบัน อยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

BROWNS

BROWNS

GOLD COAST

 • Intensive General English
 • English for Academic Purpose
 • IELTS Preparation
 • Cambridge FCE&CAE
 • Primary & High School Preparation.
 • English Plus Sports
 • Junior Camps
 • Study Tours
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเเบบพิเศษ คือ Active 8 – Accelerate คือ ผู้เรียนต้องศึกษาและฝึกฝน 4 ทักษะ และ 4 ระบบ ที่เป็นเสาหลักของภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • รับประกันผลการเรียน 100% และให้เรียนฟรีหากผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ภายใน 10 สัปดาห์
 • นโยบายเน้นการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในสถาบัน ทำให้การพัฒนาภาษาของนักเรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • หัองเรียนทันสมัย แคมปัสทันสมัย Facilities ครบครัน

Imagine

imagine

GOLD COAST

 • General English
 • IELTS Preparation
 • High School Preparation
 • Junior Program
 • Study Tour
 • แต่ละแคมปัสตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยครบครัน โดยในห้องเรียนจะใช้ electronic  smart board
 • จำนวนนักเรียนไทยไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจากยุโรป อเมริกาใต้ เกาหลี และญี่ปุ่น
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย
 • มีบริการ Job Club Program ที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการหางาน รวมไปถึงการเขียน Resume และสัมภาษณ์งาน

SHAFSTON

Shafston

GOLD COAST

 • General English
 • Cambridge Exam Preparation
 • IELTS Preparation
 • อาคารเรียนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมสไตล์ Gothic สร้างปี 1851
 • สโลแกน Study Work Play เน้นให้นักเรียนสนุกกับการร่วมกิจกรรทกับเพื่อนๆ
 • กิจกรรมนอกชั้นเรียนทุกวัน

ilsc Language Schools

ilsc

PERTH

 • General English
 • University Pathway
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 •  นโยบาย English Only ใน สถาบัน เข้มงวดมาก นักเรียนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของชาติตัวเองได้ในสถาบัน
 • FREE ชมรม News ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางข่าวสารในปัจจุบัน
 • FREE ชมรม Job ที่จะชวนให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการหางานในออสเตรเลีย
 • มีคอร์ส Cafe Work skills เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเป็น barista
 • มีกิจกรรมประจำปีที่สนุกสนาน อาทิ Amazing Race, Sports Day ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

Lexis English

Lexis English

PERTH

 • General English
 • English + Demi-Pair
 • IELTS Preparation
 • Cambridge English First , Advanced, Prficiency
 • English in Action (Surfing)
 • แคมปัสของสถาบัน จะอยู่ใกล้ชายทะเล ย้ายแคมปัสระหว่างเรียนได้
 • หลักสูตร Cambridge English ที่เป็นจุดเด่น
 • กิจกรรม Workshop ระหว่างเรียน เช่น English Cafe
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

ilsc Language Schools

ilsc

ADELAIDE

 • General English
 • University Pathway
 • Academic Test and Preparation
 • Junior Program
 •  นโยบาย English Only ใน สถาบัน เข้มงวดมาก นักเรียนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของชาติตัวเองได้ในสถาบัน
 • FREE ชมรม News ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางข่าวสารในปัจจุบัน
 • FREE ชมรม Job ที่จะชวนให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการหางานในออสเตรเลีย
 • มีคอร์ส Cafe Work skills เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเป็น barista
 • มีกิจกรรมประจำปีที่สนุกสนาน อาทิ Amazing Race, Sports Day ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

English Unlimited

ADELAIDE

 • General English
 • English For Academic Purpose
 • C1 Advance Preparation
 • Junior Program
 • Certificate IV TESOL
 • หลักสูตรการสอนแบบ Every Day English และมีตำราของตนเอง
 • 11 Campus กระจายตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งสถาบัน อยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัย
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

Lexis English

Lexis English

SUNSHINE COAST, BYRON BAY, NOOSA

 • General English
 • English + Demi-Pair
 • IELTS Preparation
 • Cambridge English First , Advanced, Prficiency
 • English in Action (Surfing)
 • แคมปัสของสถาบัน จะอยู่ใกล้ชายทะเล ย้ายแคมปัสระหว่างเรียนได้
 • หลักสูตร Cambridge English ที่เป็นจุดเด่น
 • กิจกรรม Workshop ระหว่างเรียน เช่น English Cafe
 • มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

Scroll to Top