โรงเรียนมัธยมในแคนาดา

หลักสูตรมัธยมที่แคนาดา

ในแต่ละปีนักเรียนแคนาดาจะเรียนประมาณ 8 วิชา ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจ ระบบการเรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เรียกว่า School District ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบ Semester (2 เทอม), Quarter (3 เทอมหรือ Linear (1 เทอมโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถปรับระบบการเรียนในแต่ละปีได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นระบบเดิมตลอดไป 

Secondary School Diploma

เป็นวุฒิการศึกษาพื้นฐานของมัธยมแคนาดา ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เช่น B.C. Certificate of Graduation (Dogwood Diploma), Ontario Secondary School Diploma (OSSD), Alberta High School Diploma เนื่องจากมีเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาแตกต่างกัน  ถึงแม้วุฒิการศึกษาแต่ละรัฐจะแตกต่างกัน แต่สามารถเทียบเคียงกันได้ และสามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างรัฐในแคนาดา มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ ได้เหมือนกัน

จุดเด่นอย่างหนึ่งของการเรียนมัธยมปลายแคนาดาที่ต่างจากหลายประเทศ  คือ ในโรงเรียนที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ จะมีวิชาเรียนที่เรียกว่า AP (Advanced Placement) Subjects เหมือนกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ เลือกเรียนเพื่อเก็บคะแนนที่สูงขึ้นกว่าวิชาปกติ และสามารถนำคะแนนจาก AP Subjects ไปเทียบโอนในมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นๆ ได้ด้วย โรงเรียนในแคนาดายังมีโปรแกรมเฉพาะที่เรียกว่า Academy เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้เรียนรู้ และฝึกฝีมือกับมืออาชีพในสายงานนั้นโดยตรง เช่น Microsoft IT Academy, Hockey Academy, Soccer Academy, Film and Design Academy, Golf Academy เป็นต้น

โรงเรียนแวนคูเวอร์สคูลบอร์ด Vancouver School Board

 • ที่อยู่ : 6360 Maple Street, Vancouver, BC, V6M 4M2
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1914
 • จำนวนนักเรียน : 1200
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน Magee Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา zone 1 เขต Vancouver โรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ที่ ถนน West 49 th Avevue ตั้งอยู่บริเวณ Kerrisdale และยังเป็นโรงเรียนมัธยมที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้ ด้วย โรงเรียน Magee Secondary School  ได้รับการก่อสร้างใหม่ ในปี 2000 นอกเหนือจากวิชาการที่โดดเด่นตามมาตรฐานโรงเรียนรัฐบาลในรัฐ British Columbia แล้ว โรงเรียน Magee Secondary School แห่งนี้ เป็นที่รู้จักทาง SPARTS program คือเน้นสนับสนุนทั้งด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ นักเรียนที่เรียนที่นี่ไดรับรางวัลมากมายด้านด้านดนตรี วงดนตรีของโรงเรียนมีหลากหลายมากเช่น วงดนตรีเล่น concert มี 4 วง,  วง Jazz มี 2 วง, การร้องประสานเสียงก็มีหลายประเภทของนักร้องเช่น ร้องใน concert ร้องในโบสถ์ ร้องแบบประยุกต์ และมีวงซิมโฟนี่ด้วย  นักเรียนในระดับมัธยมปลาย จะมีการจัดทัวร์ไปดูงานดนตรีที่ต่างประเทศในทุก 2 ปี เช่นไป ฮาวาย รัสเซีย เมืองไทย ญี่ปุ่น ยุโรปตอนกลาง อังกฤษ คิวบา ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัทเวีย นักเรียนที่โดดเด่นทางดนตรี ได้รับการเลือกให้แสดงในงานแสดงดนตรีระดับนานาชาติอีกด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Magee Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการเป็นหลัก มีวิชา AP ให้เลือกเรียนหลากหลายวิชามากๆ ทั้งในสายคณิตศาสตร์ สายภาษาและสาย ศิลปะ
 • โรงเรียน Magee Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอน Fine Arts เช่น ทางการแสดง Drama ศิลปะ การถ่ายภาพ และ ทาง graphic design
 • โรงเรียน Magee Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอนดนตรีครบวงจร และมีวิชาเลือกให้เลือกเรียนมากมายเช่น การร้องเพลง การร้องใน Concert และ Chamber Choir หรือ Vocal Ensemble นอกจากนี้ ยังมีการผลิดผลงานโดยนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้าน Music Productions, Drama Performance หรือจัดงาน Music Festival ของโรงเรียนเอง
 • นอกจากนี้วงดนตรี ของ โรงเรียน Magee Secondary School ทั้งด้าน Concert, Jazz หรือ Strings ก็ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติอีกดัวย
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ รวมทั้งมี club ที่หลากหลายสาขา ให้เข้าร่วมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความถนัดให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
 • ที่อยู่ : 2706 Trafalgar St, Vancouver, BC V6K 2J6
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1917
 • จำนวนนักเรียน : 1525
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน Kitsilano Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา zone 1 เขต Vancouver โรงเรียนนี้ ตั้งอยู่บริเวณ Kitsilano และอยู่ติดกับ Community Center, ลานน้ำแข็ง และสวนสาธารณะ และอยู่ใกล้กับ Kitsilano Beach มีเส้นทางรถโดยสายประจำทางหลายสาย เดินทางไปยังที่อื่นๆได้สะดวก โรงเรียน Kitsilano Secondary School นี้ นอกจากจะมีชื่อเสียงทางวิชาการที่แข็งและโดดเด่น มี วิชา AP เลือกเรียนเยอะแล้ว ยังเด่นทางด้าน Art and Design เช่นทาง Multimedia Art, Visual Art, Photography และ Film, Graphic Design และ Animation ตึกของโรงเรียนได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวเมือง Vancouver ต่อมาได้รับการก่อสร้างและตกแต่งใหม่ในปี 2016 ทำให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สวยและทันสมัย มีการถ่ายทำหนัง ละคร ของ Hollywood หรือซีรีย์ ของอเมริกามาใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นสถานที่ถ่ายทำหลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน เช่น Disturbing Behavior, Big Bully, Anything for Love, The Santa Claus 2, 21 Jump Street และ Party of Five นอกจากนี้ มีการสอนหลักสูตรเป็นภาษาฝรั่งเศส และเน้นหลักสูตรส่งเสริมทางกีฬาอีกด้วย มีทีมกีฬาของโรงเรียนชื่อ Blue Demons แข่งชนะมาแล้วในการแข่งขันหลากหลายประเภทเช่น Basketball, Rugby, Soccer, Ice-Hockey และ Cheerleading โดย Basketball มีการชนะหลายสมัยด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการเป็นหลัก นักเรียนที่เรียนเก่งมากๆสามารถเลือกเรียน AP เรียนล่วงหน้าในวิชาต่างๆ เช่น Calculus, Physics, Psychology, English Literature หรือ European History
 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอนศิลปะประยุกต์ เช่น ทางการละคร Textiles, Drama, Theatre, Film, Graphic Arts, Ceramics, Photography หรือ ด้านการทำอาหาร
 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอนทาง Animation, Graphic Design, Multimedia Art, Visual Arts
 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School สนับสนุนทางกีฬา โดยมีทีมกีฬาเฉพาะนักเรียนชาย เช่น Ice Hockey และ Rugby และเฉพาะนักเรียนหญิงเช่น Softball และ Field Hockey รวมทั้งกีฬาของนักเรียนชายและหญิงเช่น Basketball, Volleyball, Tennis, Soccer, Golf, Track and Field, Table Tennis
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ รวมทั้งมี club ที่หลากหลายสาขา ให้เข้าร่วมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความถนัดให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
 • ที่อยู่ : 6454 Killarney Street,  Vancouver, BC V5S 2X7
 • จำนวนนักเรียน : 2000
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1957

โรงเรียน Killarney Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา zone 1 เขต Vancouver โรงเรียนนี้ตอนเริ่มตั้งในปี 1957 รับเฉพาะนักเรียนเกรด 7 – 10 และมีเพียงปีกเดียวของตึกเรียน ต่อมาในปี 1958 รับนักเรียนในเกรด 11 เพิ่ม ต่อมาปี 1959 รับนักเรียนเกรด 12 เพิ่มเข้ามา ต่อมาในปี 1961 ได้ต่อเติมตึกเรียนให้ขยายออกไปอีก 1 ปีก และทำการขยับขยายออกไปในปี 1967, 1970 ปัจจุบันตึกเรียนได้มี 4 ปีก (A, B, C, D Wings) และสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 2000 คน บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียน Killarney Secondary School นี้จะใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษา Vancouver ทั้งหมด มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 167 คน โรงเรียนนี้โดดเด่นทั้งในด้านการศึกษา วิชาการที่แข็ง วิชาเลือกก็หลากหลายเช่นมี สอนเปียโนไฟฟ้า วิชาคณิตศาสตร์ระดับสูงและวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่รู้จักกันดี ได้รับการรับรองจาก University of British Columbia และมีนักเรียนให้ความสนใจมาเรียนที่นี่เพราะวิชาการที่โดดเด่นเหล่านี้ กิจกรรมนอกหลักสูตรเยอะมากให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลากหลาย โดดเด่นมากทาง Fine Arts ทาง music, arts, graphics, drama มีคลับมากกว่า 35 คลับให้นักเรียนได้เข้าร่วม และสอนเด่นด้าน Business และคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการเป็นหลัก นักเรียนที่เรียนเก่งมากๆสามารถเลือกเรียน AP เรียนล่วงหน้าในวิชาต่างๆ เช่น Calculus, Physics, Psychology, English Literature หรือ European History
 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอนศิลปะประยุกต์ เช่น ทางการละคร Textiles, Drama, Theatre, Film, Graphic Arts, Ceramics, Photography หรือ ด้านการทำอาหาร
 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอนทาง Animation, Graphic Design, Multimedia Art, Visual Arts
 • โรงเรียน Kitsilano Secondary School สนับสนุนทางกีฬา โดยมีทีมกีฬาเฉพาะนักเรียนชาย เช่น Ice Hockey และ Rugby และเฉพาะนักเรียนหญิงเช่น Softball และ Field Hockey รวมทั้งกีฬาของนักเรียนชายและหญิงเช่น Basketball, Volleyball, Tennis, Soccer, Golf, Track and Field, Table Tennis
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ รวมทั้งมี club ที่หลากหลายสาขา ให้เข้าร่วมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความถนัดให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
 • ที่อยู่ : 5350 East Boulevard, Vancouver, BC, V6M 3V2
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1929
 • จำนวนนักเรียน : 1340
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน Point Grey Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา zone 1 เขต Vancouver โรงเรียนนี้ เคยตั้งอยู่บริเวณ Kerrisdale และ Shaughnessy มีตึกที่ออกแบบสวยงามมาก เพราะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังคือ Fred Townley และ Matherson เป็นสไตล์ Collegiate Gothic แต่ดั้งเดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนมัธยมต้น และได้รับนักเรียนเพิ่มและปรับเป็นโรงเรียนมัธยมต้นถึงปลาย ในปี 1965 พร้อมทั้งสร้างตึกเพิ่มในส่วนด้านข้างเป็นโรงยิม ห้อง labs และห้องสมุด บริเวณล้อมรอบตึกเรียนจะมีลู่แข่งวิ่ง Turf and Field สนามกีฬา สนาม tennis และ ลานน้ำแข็งทำให้โรงเรียนนี้ มีตึกและสิ่งแวดล้อมล้อมรอบตึกเรียนที่สวยงาม น่าเรียนมาก โรงเรียน Point Grey Secondary School นี้ เด่นทั้งทางวิชาการที่แข็ง และมี AP Subjects มากมาย รวมทั้งวิชาเลือกเช่น การแสดง ศิลปะ ภาษาที่สามเช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปน   หลักสูตรเสริมเน้นความเป็นผู้นำ หรือ กีฬา

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Point Grey Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการเป็นหลัก มีวิชา AP ให้เลือกเรียนหลากหลายวิชามากๆ ทั้งในสาย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาย ศิลปศาสตร์
 • โรงเรียน Point Grey Secondary School มีหลักสูตรเสริมและโดดเด่นในการสอน Performing Arts และดนตรีมาก และมีวิชาเลือกให้เลือกเรียนมากมายเช่นศิลปะทางการแสดง การออกแบบทัศนศิลป์ การออกแบบเวที ดนตรี การร้องประสานเสียง Concert band, Jazz Band, Strings หรือ Orchestra
 • นอกจากนี้ โรงเรียน Point Grey Secondary School จะมีโปรแกรมที่เน้นเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในด้านอื่นๆ เช่นการฝึกความเป็นผู้นำ และสนับสนุนในเรื่องกีฬาอย่างมาก มีทีมการเล่นกีฬาทั้ง 3 ฤดูกาลซึ่งเป็นกีฬาที่ต่างประเภทกัน
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ รวมทั้งมี club ที่หลากหลายสาขา ให้เข้าร่วมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความถนัดให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
 • ที่อยู่ : 5025 Willow Street,  Vancouver, BC V5Z 3S1
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1962
 • จำนวนนักเรียน : 1620
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน Eric Hamber Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา zone 1 เขต Vancouver โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในย่าน Oakridge  ชื่อโรงเรียนตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลควบตำแหน่งผู้ปกครองของรัฐ British Columbia ชื่อ Eric Hamber โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งทางวิชาการที่แข็ง วิชาเลือกที่สอนเด่นทางด้าน Fashion Design, ดนตรี กีฬา และ Graphic Arts โรงเรียนนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Hollywood และซีรีส์ อยู่หลายเรื่องเช่น 21 Jump Street, Juno และ iZombie

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการมาก นักเรียนกว่า 70% ที่จบเกรด 12 จะมีเกรดสูงในระดับเกียรตินิยม
 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School จะแบ่งนักเรียนให้เลือกเข้า Challenge Program ทางวิชาการ หรือ Studio Program ทางความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้จบออกมา โดดเด่นในสิ่งที่ตนถนัดจริงๆ
 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มี Program เด่นด้าน Fashion Design มากโดยเป็นหลักสูตรสอนทาง Fashion Design ที่ใหญ่สุดในทางฝั่งตะวันตกของประเทศในระดับมัธยมปลาย นักเรียนที่เรียนอยู่ได้รับการประกวดและชนะรางวัลทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศอยู่เสมอ ทางโรงเรียนมีจัดแสดงโชว์ผลงานของนักเรียนประจำทุกปีอีกด้วย
 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มีวงดนตรีแบบ Concert Band และ Jazz Band ที่เข้าร่วมใน concerts มากมายเช่นร่วมในงาน Music Festivals ระดับจังหวัด ประเทศ และ นานาชาติที่มีจัดขึ้น
 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทางการแสดง Theatre Art ที่โดดเด่น ทางโรงเรียนมีโรงละครระดับแนวหน้า มีการเล่นละครและผลิดผลงานทางการแสดงตลอดทั้งปี โดยนักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียนบท ถึงการแสดงและกำกับเวที
 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทางการแสดง Art ที่โดดเด่น สอนเด่นทาง Drawing and Painting, Fashion Design, Photography และการออกแบบ web page คือ Graphic and Webpage Design
 • โรงเรียน Eric Hamber Secondary School มีสนับสนุนเรื่องกีฬามากเช่นทีม Dragon Boat ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยทีมพายเรือของโรงเรียนมักลงแข่งในนามของประเทศแคนาดาเสมอในการแข่งระดับนานาชาติ
 • ที่อยู่ : 2600 East Boardway Avenue, Vancouver, BC, V5M 1Y5
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1916
 • จำนวนนักเรียน : 1700
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า Van Tech ตอนก่อตั้งครั้งแรก มีแต่นักเรียนชายล้วนเพราะเป็น Tech School ที่สอนการช่างจริงจังและเป็นโรงเรียนผู้ก่อตั้งการช่างของรัฐ British Columbia สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนี้ อยู่ทื่อื่น ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ปัจจุบันตั้งแต่ปี 1928 และรับนักเรียนหญิงมาเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในปี 1940 จนปัจจุบัน Vancouver Technical Secondary School ได้พัฒนาก้าวไกลจนเป็นโรงเรียนที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของเขต Vancouver โรงเรียน Van Tech 1 ใน 21 “โรงเรียนมัธยมตัวอย่าง” ของประเทศ Canada  มีหลักสูตรที่หลายหลายทางวิชาการ และมีสอนวิชาโปรแกรมล่วงหน้าคือ AP Subjects สำหรับนักเรียนที่เรียนดีมากๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส Calculus, Chemistry, Physics และอื่นๆ  มีวิชาเลือกได้แก่ ธุรกิจเพื่อการศึกษา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา Home Economics, Graphic Design, Technology Education งานไม้ งานเหล็ก การทำเครื่องประดับ พลศึกษา ภาษาที่สามได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส จีน สเปน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการมาก และมีหลักสูตรเสริม เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจหลายด้าน
 • โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School มีวิชาเลือกที่ดีหลายด้านเช่นด้าน Art, Music, Business Education, Technical Studies, Textiles และ Physical Education
 • มี French Immersion ที่สอนวิชาต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส
 • โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School มีการสอนโดดเด่นด้าน Information Technology เช่น Computer Animation, Computer Graphics, Digital Design, Architectural Design, Automotive Technology
 • มี program ที่สอนเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆ ก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนเก่งมากให้โดดเด่นและเสริมทักษะส่วนอื่นๆให้สมบูรณ์ขึ้น
 • นักเรียนที่เรียนในระดับการเรียนปกติก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะเพื่อการประสบความสำเร็จเวลาที่จบไป
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ รวมทั้งมี club ต่างๆ ให้เข้าร่วมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ที่อยู่ : 2600 East Boardway Avenue, Vancouver, BC, V5M 1Y5
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1916
 • จำนวนนักเรียน : 1700
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 8 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า Van Tech ตอนก่อตั้งครั้งแรก มีแต่นักเรียนชายล้วนเพราะเป็น Tech School ที่สอนการช่างจริงจังและเป็นโรงเรียนผู้ก่อตั้งการช่างของรัฐ British Columbia สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนี้ อยู่ทื่อื่น ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ปัจจุบันตั้งแต่ปี 1928 และรับนักเรียนหญิงมาเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในปี 1940 จนปัจจุบัน Vancouver Technical Secondary School ได้พัฒนาก้าวไกลจนเป็นโรงเรียนที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของเขต Vancouver โรงเรียน Van Tech 1 ใน 21 “โรงเรียนมัธยมตัวอย่าง” ของประเทศ Canada  มีหลักสูตรที่หลายหลายทางวิชาการ และมีสอนวิชาโปรแกรมล่วงหน้าคือ AP Subjects สำหรับนักเรียนที่เรียนดีมากๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส Calculus, Chemistry, Physics และอื่นๆ  มีวิชาเลือกได้แก่ ธุรกิจเพื่อการศึกษา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา Home Economics, Graphic Design, Technology Education งานไม้ งานเหล็ก การทำเครื่องประดับ พลศึกษา ภาษาที่สามได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส จีน สเปน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการมาก และมีหลักสูตรเสริม เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจหลายด้าน
 • โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School มีวิชาเลือกที่ดีหลายด้านเช่นด้าน Art, Music, Business Education, Technical Studies, Textiles และ Physical Education
 • มี French Immersion ที่สอนวิชาต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส
 • โรงเรียน Vancouver Technical Secondary School มีการสอนโดดเด่นด้าน Information Technology เช่น Computer Animation, Computer Graphics, Digital Design, Architectural Design, Automotive Technology
 • มี program ที่สอนเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆ ก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนเก่งมากให้โดดเด่นและเสริมทักษะส่วนอื่นๆให้สมบูรณ์ขึ้น
 • นักเรียนที่เรียนในระดับการเรียนปกติก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะเพื่อการประสบความสำเร็จเวลาที่จบไป
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ รวมทั้งมี club ต่างๆ ให้เข้าร่วมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ที่อยู่ : 3228 Ross Drive, Vancouver, BC, V6T 1S2
 • ปีที่ก่อตั้ง : 1927
 • จำนวนนักเรียน : 800
 • ระดับชั้นที่สอน: grade 9 – 12
 • ปีการศึกษา: ต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนมิถุนายน
 • ระบบการเรียน: แบบ Linear เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียน University Hill Secondary School หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า U Hill เป็นโรงเรียนที่มีความเก่าแก่คู่กับเขตการศีกษา Vancouver ที่ตั้งของโรงเรียน University Hill ในปัจจุบันเป็นนี้เคยเป็นที่ตั้งของ Research Center ของ U of British Columbia หรือ UBC ที่โด่งดัง ดังนั้นก็เป็นอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัย UBC จึงทำให้เป็นที่นิยมสมัครเรียนกันมาก  รอบๆ บริเวณโรงเรียนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแบบ apartment และอยู่ติดกับ Pacific Spirit Regional Park ส่วนที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนี้ จะอยู่ที่อื่น แต่ก่อนเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมกันตั้งแต่เกรด 1  – เกรด 12 ต่อมา ทางโรงเรียนย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ปัจจุบันและเปิดสำหรับระดับชั้นมัธยมปลาย ส่วนเนื้อที่โรงเรียน University Hill ในปัจจุบันจะยังคงที่มีขนาดเล็ก  จึงรับนักเรียนได้น้อยกว่าที่อื่น สามารถรับนักเรียนไม่เกิน 900 คน แต่ด้วยเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการเป็นเยี่ยม จึงเต็มเร็วมาก โรงเรียนนี้มีหลักสูตรที่หลายหลายทางวิชาการมากและมีการแข่งขันกันสูงมากในทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโรงเรียนนี้ และมีสอนวิชาโปรแกรมล่วงหน้าคือ AP Subjects เยอะ สำหรับนักเรียนที่เรียนดีมากๆ ในวิชาต่างๆ มี วิชาเลือกตามความถนัด เช่นด้านกีฬา ศิลปะ และศิลปะการแสดง และมีโรง gym ออกกำลังที่ใหญ่และอุปกรณ์ต่างๆ ดีมาก

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียน University Hill Secondary School มีความโดดเด่นในเรื่องวิชาการมาก และมี Clubs ต่างๆ เสริมทาง วิชาการนอกเวลาเรียนด้วย
 • เนื่องจากวิชาการโดดเด่น นักเรียนจะแข่งขันกันเรียนมาก หากนักเรียนที่เรียนเก่งและชอบความท้ามายมาเรียน จะมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • วิชาเลือกทางศิลปะ และดนตรีก็โดดเด่น เหมาะสำหรับนักเรียนที่เก่งหลายๆด้าน
 • นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมได้ และมีโรง gym ที่ใหญ่และอุปกรณ์ครบถ้วนดีมาก

ค่าเรียน Vancouver School Board - International Education 2024-2025

10-month Placement (Sep ~ June)
Application fee ( Non Refundable )
400 CAD
Assessment Fee ( Non Refundable )
100 CAD
Tuition Fee
16,000 CAD
Medical Insurance Fee
1,400 CAD
TOTAL FEE
17,900 CAD
501,200 THB
Scroll to Top