เรียนและฝึกงาน แคนาดา

Work and Study in Canada เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนภาษาพร้อมกับการทำงานด้านบริการ (เรียน 50% + ทำงาน 50%) และนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน ในสภาวะแวดล้อมจริง ซึ่งจะ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง นักเรียนสามารถทำงานแบบเต็มเวลา โดยเฉลี่ยทั้งเดือนจะอยู่ประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นตัวช่วยด้านการทำงานต่อไปในอนาคตได้

สิ่งที่จะได้รับหลังจบโครงการนี้

 • ได้วุฒิการศึกษาระดับ Diploma ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 26 – 98 สัปดาห์
 • ได้โอกาสฝึกงาน และทำงานในสถานประกอบการจริง พร้อมค่าตอบแทน
 • ได้ประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติ
 • หากนักเรียนมีความรู้ความสามารถ อาจมีสิทธิ์สมัคร วีซ่าทำงานได้ในอนาคต

สถาบันวิชาชีพในแคนาดา

ilsc - Greystone College

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • Diploma Business Communication
 • Diploma in International Business
 • Certificate in Business
 • Diploma in Project Management
 • Diploma in Customer Service
 • Diploma in Hospitality Operation
 • Diploma in Digital Marketing: Social Media
 • Diploma in Digital Marketing: Professional
 • Diploma in Data Analytics
 • Diploma in Front End Development
 • Diploma in Full Stack Development

VANWEST College

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • Operations & Supply Chain Management Co-op Post-Baccalaureate Diploma
 • Supply Chain Management Co-op Post-Baccalaureate Diploma
 • Commerce and Marketing Co-op Diploma
 • Business Management Co-op Diploma
 • Hospitality Management Co-op Diploma
 • Professional Customer Service Co-op Certificate
 • Early Childhood Education (ECE)
Scroll to Top