วิชาชีพ Certificate /Diploma

วิชาชีพ-ปริญญาตรี-ปริญญาโท-อนุปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษาของมอลต้า และสหภาพยุโรป

MQF หมายถึงกรอบคุณวุฒิของมอลตา Malta Continue & Higher Education Authority (mfhea.mt) กรอบคุณวุฒิมอลต้าเหมือนกับประเทศอื่นๆในสหภาพ ยุโรป ซึ่งมีระบบ 8 ระดับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Studyinmalta
admin

Malta Resident Permit คืออะไร ?? มีประโยชน์อย่างไร ??

Malta Resident Permit คืออะไร ?? มีประโยชน์อย่างไร ?? ขั้นตอนการขอ resident card?? ได้สิทธิในการจ้างงาน และทำงาน เดินทางได้ทั่วเชงเก้น และสามารถขอ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาในมอลต้าได้

Read More »
Scroll to Top