เรียนภาษาที่ดูไบ

DC English Insititue

หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป 
 • การเตรียมตัวสอบ IELTS
 • การพูดภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ราคาค่าเรียน DC ENGLISH INSTITUTE

แบบกึ่งเข้มข้น 15 บทเรียน ต่อสัปดาห์

สัปดาห์ ราคา USD ราคา THB
4
1150
43,700
8
2050
77,900
12
2900
110,200
16
3700
140,600
20
4250
161500
24
4250
161500
28
5250
199,500
36
6150
233,700

สิทธิ์พิเศษของวีซ่านักเรียน 24 สัปดาห์ ได้ Resident Card 2 ปี

 1. นักเรียนสามารถทำงานได้โดยใช้วีซ่านักเรียน2 ปี ที่มี DC English  เป็นสปอนเซอร์ให้ สามารถอยู่ทำงานต่อหลังหมดคอร์สเรียนได้ เท่าที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ
 2. นักเรียนสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
 3. นักเรียนมีสิทธ์ในการซื้อบ้านหรือซื้อรถที่นี่ได้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 4. นักเรียนจะได้บัตรประจำตัวของ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 5. นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิดฟรี

* Resident card 2 ปี เมื่อเดินทางไปถึงดูไบ นักเรียนจะต้องตรวจสุขภาพ โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

 • เอ็กซ์เรย์ปอด
 • ผลตรวจ HIV 
 • ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ บี และซี 
 • ผลตรวจโรคเรื้อน
 • ผลตรวจวัณโรค
 • ผลตรวจซิฟิลิส             

โดยผลตรวจทุกอย่างต้องเป็นลบ (ไม่พบความผิดปกติ) หากมีผลอย่างใดเป็นบวก มีสิทธิ์ถูกส่งกลับประเทศได้ทันที โดยการตรวจสุขภาพนี้จะได้รับการตรวจที่ดูไบ และนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ES English

หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรของเราเปิดสอนเป็นชั้นเรียนแบบเร่งรัดและกึ่งเข้มข้นสําหรับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ไปจนถึงผู้ที่รู้จักมากอยู่แล้ว เราจะช่วยคุณพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการพูดด้วยบทเรียนภาษาที่เน้นหัวข้อต่างๆที่ครอบคลุมในชีวิตประจําวัน
 • การเตรียมตัวสอบ IELTS
 • การพูดภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ราคาค่าเรียน ES Dubai 2024

แบบกึ่งเข้มข้น 15 บทเรียน ต่อสัปดาห์

สัปดาห์ ราคา USD ราคา THB
28
6,425
257,000
32
6,920
276,800
36
7520
300,800
40
8120
324,800
44
8720
348,800
48
9320
372,800

แบบเข้มข้น 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์

สัปดาห์ ราคา USD ราคา THB
28
9,470
378,800
32
10,280
411,200
36
11,300
452,000
40
12,320
492,800
44
13,340
533,600
48
14,360
574,400
ทุกแพกเกจรวม
 • ค่าลงทะเบียนคอร์สเรียน
 • ค่าคอร์สเรียน
 • ค่าจัดหาที่พัก
 • ค่าที่พักแบบแชร์ 2 สัปดาห์
 • ค่าบริการรถรับสนามบิน
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าวีซ่านักเรียน

สิทธิ์พิเศษของวีซ่านักเรียน 1 ปี ( วีซ่านักเรียนระยะสั้น 90 และ 180 วัน ไม่ได้รับสิทธิ์นี้)

 1. นักเรียนสามารถทำงานได้โดยใช้วีซ่านักเรียน 1 ปี ที่มี ES Dubai เป็นสปอนเซอร์ให้ สามารถอยู่ทำงานต่อหลังหมดคอร์สเรียนได้ เท่าที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ
 2. นักเรียนสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
 3. นักเรียนมีสิทธ์ในการซื้อบ้านหรือซื้อรถที่นี่ได้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 4. นักเรียนจะได้บัตรประจำตัวของ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 5. นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิดฟรี

* นักเรียนที่ได้รับวีซ่านักเรียน 1 ปี เมื่อเดินทางไปถึงดูไบ นักเรียนจะต้องตรวจสุขภาพ โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

 • เอ็กซ์เรย์ปอด
 • ผลตรวจ HIV 
 • ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ บี และซี 
 • ผลตรวจโรคเรื้อน
 • ผลตรวจวัณโรค
 • ผลตรวจซิฟิลิส             

โดยผลตรวจทุกอย่างต้องเป็นลบ (ไม่พบความผิดปกติ) หากมีผลอย่างใดเป็นบวก มีสิทธิ์ถูกส่งกลับประเทศได้ทันที โดยการตรวจสุขภาพนี้จะได้รับการตรวจที่ดูไบ และนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

School Accommodation

EP English Path

หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การเตรียมตัวสอบ IELTS
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • Professional Certificate
 • One-to-One

ราคาค่าเรียน EP English Path 2024

General English 09:00 – 12:15 15 hours/week

สัปดาห์ ราคา USD ราคา THB
4
2,227
89,080
8
2,799
111,960
12
3,839
153,560
16
4914
196,560
20
5,670
226,800
24
6,401
256,040
ทุกแพกเกจรวม
 • ค่าลงทะเบียนคอร์สเรียน
 • ค่าคอร์สเรียน
 • ค่าจัดหาที่พัก
 • ค่าที่พักแบบแชร์ 4 สัปดาห์ 2. ที่พัก แบบ TWIN ROOM แชร์ห้องน้ำ 4 สัปดาห์ ( Accommodation inESAW Hostel Twin RoomShared Apartment, 1 shared Bathroom for up to 5students )
 • ค่าบริการรถรับสนามบิน
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าวีซ่านักเรียน สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนมากกว่า 12 สัปดาห์
Scroll to Top