Studymalta, มอลต้า

📢ทุนการศึกษาประเทศมอลต้า !!

ทุนการศึกษาประเทศมอลต้า มูลค่า 35,000-90,000 บาท ที่พักฟรี วีซ่าเชงเก้น เที่ยวได้ทั่วยุโรป หลังเรียนจบได้ post graduate work visa 9 เดือน