บริการด้านวีซ่า และแปลเอกสาร

บริการด้านวีซ่า

ารเดินทางไปต่างประเทศ นักเดินทางทั้งหลายควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 - 20 วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ในบางประเทศระยะเวลาพิจารณาสูงสุด 60 วัน ซึ่งยังไม่รวมถึงเวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง และ คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

 • แปลเอกสาร พร้อมตราประทับ

 • เป็นตัวแทนยื่นวีซ่า และคอย support ลูกค้าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ในกรณีที่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง

 • ประกันเดินทางในราคาพิเศษ

" ทาง บริษัท ไม่การันตีผลวีซ่าทุกประเภทการพิจรณาผลขึ้นอยู่กับทางสถานทูต และ ข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทเท่านั้น "


ออสเตรเลีย

 • ค่าธรรมเนียม ~ 150 AUD

 • ค่าบริการ 3500 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น VFS 785 บาท


นิวซีแลนด์

 • ค่าธรรมเนียม ( ติดต่อ admin)

 • ค่าบริการ 3500 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น 900 บาท


อเมริกา

 • 160 USD ( 5600 บาท )

 • ค่าบริการ 4000 บาท

แคนาดา

 • ค่าธรรมเนียม $100 CAD ~ 2700 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น VFS

 • ค่าบริการ 3500 บาท

อังกฤษ

 • ค่าธรรมเนียม ~ 130 GBP

 • ค่าบริการ 4000 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น VFS Document scanning 460 บาท , ems 220 บาท


เชงเก้น

เยอรมนี ,ออสเตรีย ,เบลเยียม ,เดนมาร์ก สเปน ,เอสโตเนีย ,ฟินแลนด์ ,ฝรั่งเศส ,กรีซ ฮังการี, ไอซ์แลนด์ ,อิตาลี ,ลัตเวีย, ลิกเตสไตน์, ลิทัวเนีย ,ลักเซมเบิร์ก, มอลตา ,นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์ ,โปแลนด์ ,โปรตุเกส ,สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย ,สวีเดน ,และสวิตเซอร์แลนด์
 • ค่าธรรมเนียม 90 Euro

 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่น 800-1000 บาท

 • ค่าบริการ 4000 บาท

 • ประกันเดินทาง ตามจำนวนวันเดินทาง

ประกันการเดินทาง