บริการด้านวีซ่าและแปลภาษา

บริการด้านวีซ่า และแปลเอกสาร

บริการด้านวีซ่า

ารเดินทางไปต่างประเทศ นักเดินทางทั้งหลายควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 - 20 วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ในบางประเทศระยะเวลาพิจารณาสูงสุด 60 วัน ซึ่งยังไม่รวมถึงเวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง และ คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

 • แปลเอกสาร พร้อมตราประทับ

 • เป็นตัวแทนยื่นวีซ่า และคอย support ลูกค้าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ในกรณีที่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง

 • ประกันเดินทางในราคาพิเศษ

" ทาง บริษัท ไม่การันตีผลวีซ่าทุกประเภทการพิจรณาผลขึ้นอยู่กับทางสถานทูต และ ข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทเท่านั้น "


ออสเตรเลีย

 • ค่าธรรมเนียม ~ 150 AUD

 • ค่าบริการ 3000 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น VFS 895 บาท


นิวซีแลนด์

 • ค่าธรรมเนียม ( ติดต่อ admin)

 • ค่าบริการ 2500 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น 900 บาท


อเมริกา

 • 160 USD ( 4980 บาท )

 • ค่าบริการ 3000 บาท

แคนาดา

 • ค่าธรรมเนียม $100 CAD ~ 2500 บาท

 • ค่าบริการ 3000 บาท

อังกฤษ

 • ค่าธรรมเนียม ~ 130 GBP

 • ค่าบริการ 3000 บาท

 • ค่าบริการศูนย์ยื่น VFS Document scanning 460 บาท , ems 220 บาท


เชงเก้น

กลุ่มประเทศเชงเก้น เยอรมนี ,ออสเตรีย ,เบลเยียม ,เดนมาร์ก สเปน ,เอสโตเนีย ,ฟินแลนด์ ,ฝรั่งเศส ,กรีซ ฮังการี, ไอซ์แลนด์ ,อิตาลี ,ลัตเวีย, ลิกเตสไตน์, ลิทัวเนีย ,ลักเซมเบิร์ก, มอลตา ,นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์ ,โปแลนด์ ,โปรตุเกส ,สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย ,สวีเดน ,และสวิตเซอร์แลนด์
 • ค่าธรรมเนียม 80 Euro

 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่น 800-1000 บาท

 • ค่าบริการ 2500 บาท

 • ประกันเดินทาง ตามจำนวนวันเดินทาง


จีน

ประเทศอื่น

ประกันการเดินทาง